Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on luotu noudattamaan EU:n GDPR-vaatimuksia sivuston Nettikasinolista.comin tietojenkäsittelyyn liittyen.

Rekisterin haltija:

Nettikasinolista.com

Rekisterin tietosuojavastaava (DPO)

Yhteystiedot: info@nettikasinolista.com

Miksi tietoja kerätään?

Nettikasinolista.com kerää lukijoidensa tietoja (sähköpostiosoitteita) vapaaehtoisesti omalle uutiskirjelistalleen ainoastaan käyttäjien suostumuksella. Pääasiallisesti tietoja käytetään yhteydenpitoon käyttäjiin ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Nettikasinolista.com pitää hallussaan listaa käyttäjiensä sähköpostiosoitteista. Lista sisältää ainoastaan oman suostumuksensa antaneiden käyttäjien sähköpostiosoitteita ja tietoja. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja tietojen suojauksessa toimitaan GDPR:n asettamien normien ja standardien mukaisesti. Keräämme ainoastaan henkilön e-mail-osoitteen sekä sähköpostitiliin liitetyn nimen/käyttäjänimen.

Kuinka tiedot kerätään?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sivuston lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostilistan kirjautumislinkin kautta, sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovuttaminen

Säännönmukaisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle prosessointia varten.

Tietojen suojaaminen

Tietokannan käsittelyssä noudatetaan ehdotonta huolellisuutta ja suojaus on toteutettu standardien vaatimalla tavalla. Pilvipalveluissa tapahtuva säilöntä on toteutettu tietoturvan näkökulmasta huomioiden sekä fyysiset että digitaaliset turvaamiskeinot. Tietoja käsitellään aina täysin luottamuksellisesti ja niitä käsittelevät vain niihin liittyvät yrityksen työntekijät.

Omien tietojen tarkastaminen

Jokaisella on GDPR-direktiivin mukaan oikeus saada käyttöönsä hänestä kerätyt tiedot. Mikäli haluat tarkistaa omat tietosi, voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään ja pyytää tietojasi. Voit milloin vaan halutessasi pyytää päivittämään tai poistamaan tietokannassa olevat tietosi. Kaikkiin tiedusteluihin vastataan direktiivin edellyttämän aikaikkunan puitteissa.